ISO-certifiering

Sommaren 2022 påbörjade Hüllert Maskin, en ledande aktör inom försäljning, service och eftermarknad av Merlo teleskoplastare i Sverige, arbetet med att förbereda organisationen för ISO certifiering och är från och med februari 2024 certifierade i ISO 9001 kvalitetsledning och ISO 14001 miljöledning. 

Arbetet med ISO certifiering har involverat samtliga medarbetare i ett omfattande kvalitets- och förbättringsarbete, vilket har skapat förutsättningar för att effektivisera verksamheten och stärka upp processerna inom organisationen.

Genom att införa och följa ISO 9001 och ISO 14001 standarderna har Hüllert Maskin inte bara förbättrat sina interna processer och effektiviserat sin verksamhet, arbetet har dessutom lett till ett starkare varumärke med mer nöjda kunder och medarbetare, vilket bidrar till att stärka företagets position på marknaden och öka dess förtroendekapital.

Andreas Tagesson, VD för Hüllert Maskin, uttrycker sin stolthet över företagets prestationer: ”ISO certifieringen av Hüllert Maskin är en kvalitetsstämpel som borgar för ett tryggt maskinägande för dig som kund och jag är stolt över att Hüllert Maskin nu har erhållit certifikat för ISO 9001 och ISO 14001. Denna milstolpe är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättra och säkerställa högsta möjliga kvalitet och miljöhänsyn i allt vi gör.”

Förutom de uppenbara fördelarna med effektivisering och ökad kundnöjdhet, markerar denna certifiering Hüllert Maskins engagemang för kvalitet och miljö på alla plan. Det är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget inte bara möter utan överträffar kundförväntningarna, vilket i sin tur bidrar till långsiktig framgång och hållbarhet.

Sök