här_krävs_både_styrka_och_räckvidd_1 här_krävs_både_styrka_och_räckvidd_2