”vi_behövde_en_liten_smidig_maskin_som_kunde_lyfta_tungt”_1 ”vi_behövde_en_liten_smidig_maskin_som_kunde_lyfta_tungt”_2