Miljö- och kvalitetscertifiering

Miljöarbete

Hüllert Maskin skall aktivt arbeta med att minska vår miljö – och klimatpåverkan. Vi ska genom vårt företagande bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

 • Vi skall minimera potentiella risker och skydda miljön samt förebygga föroreningar.
 • Vi skall uppfylla aktuell miljölagstiftning.
 • Vi skall arbeta för ständiga förbättringar avseende miljön.
 • Vi arbetar ständigt med att byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Vi skall kontinuerligt utbilda oss inom miljöområdet.
 • Vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar.

Kvalitetspolicy

Hüllert Maskin skall genom ständiga förbättringar och effektivare arbetssätt ge våra kunder och samarbetspartner den bästa upplevelsen av oss.

 • Vi tar ansvar och är lösningsorienterade när problem uppstår
 • Vi skall ständigt öka kvalitetsmedvetenheten hos samtliga medarbetare
 • Vi skall vara tillgängliga, återkoppla och följa upp.
 • Vi skall följa lagar, avtal och bestämmelser.
 • Vi skall uppfylla de krav som våra kunder och intressenter ställer på oss.
Sök