”vi_har_väntat_på_en_maskin_i_den_här_storleken”_1 ”vi_har_väntat_på_en_maskin_i_den_här_storleken”_2